Telefonas pasiteirauti ir užsiregistruoti (8 5) 233 9284

                      Administracija      tel. (8 5) 260 8885
                                                     
                                                    
                                                                                                                                                                      
                  

1. Informacija pacientui ir apie pacientą teikiama remiantis 1996-10-03 LR pacientų teisių ir žalos atlyginimo įstatymu Nr. I-1562 ( Naujausia redakcija su visais galiojančiais pakeitimais).

2. Pacientui bendro pobūdžio informacija teikiama Priėmimo ir konsultacijų skyriuje bei skyriuje, kur pacientas gydomas. Priėmimo skyriuje slaugytoja ar gydytojas pacientui suteikia informaciją apie ligoninės skyrių išsidėstymą, galimybę pasinaudoti įvairiomis paslaugomis (koplytėlė, telefono, pašto paslaugos, parduotuvė), pacientų lankymo laiką, esant reikalui – apie mokamų paslaugų teikimą ir kt.

3. Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje slaugytoja ar gydytojas pacientą supažindina su vidaus tvarkos taisyklėmis, skyriaus darbo reglamentu, suteikia kitą būtiną informaciją, susijusią su paciento buvimu ligoninėje.

4. Visa pacientams skirta informacija yra kiekviename skyriuje segtuve „Informacija pacientui“ ar skelbiama skyriuose esančiose skelbimų lentose. Už pacientams skirtos informacijos savalaikį papildymą, peržiūrėjimą skyriuose atsakingos skyrių vyr. slaugos administratorės.

5. Visa informacija apie paciento buvimą ligoninėje, sveikatos būklę, diagnozę ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą turi būti laikoma konfidencialia net ir po paciento mirties. Konfidenciali informacija gali būti suteikta kitiems asmenims tik turint raštišką paciento sutikimą arba jei tai numato Lietuvos Respublikos įstatymai.

6. Sutikimas nėra būtinas, jei informacija yra suteikiama asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientus, atliekantiems pacientų sveikatos ekspertizę, taip pat institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę gauti konfidencialią informaciją apie pacientą prieš jo valią.

7. Informacijos pacientui galima neteikti tik tais atvejais, jeigu pranešimas būtų aiški prielaida rimtai žalai pacientui atsirasti (pakenktų paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei). Tokiais atvejais visa informacija pateikiama jo atstovui, kol išnyks pavojus paciento sveikatai. Apie informacijos teikimo ribojimus gydantis gydytojas pažymi ligos istorijoje.

8. Informacija apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininių tyrimų duomenis, gydymo metodus ir prognozę neturi būti pateikta pacientui prieš jo valią. Valia turi būti aiškiai pareikšta ir patvirtinta paciento parašu paciento medicinos dokumentuose. Ši nuoroda netaikoma tada kai, informacijos nepateikus pacientui ar kitiems asmenims, gali atsirasti žalingų pasekmių. Apie informacijos pateikimą prieš jo valią pažymima paciento medicininiuose dokumentuose.

9. Informaciją apie ligonio sveikatos būklę teikia gydantis gydytojas ar skyriaus vedėjas. Informacija pacientui pateikiama atsižvelgiant į jo amžių, sveikatos būklę, paaiškinant specialius medicinos terminus. Informuodamas apie gydymą, gydytojas turi paaiškinti pacientui gydymo eigą, galimus gydymo rezultatus, galimus alternatyvius gydymo metodus ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie pasekmes atsisakius siūlomo gydymo.

10. Apie pacientui suteiktą informaciją, jo apsisprendimą dėl gydymo, jo atsisakymą ir supažindinimą su galimomis pasekmėmis pažymėti ligos istorijoje, pasirašant pacientui arba jam atstovaujančiam asmeniui.

11. Jei pacientas ar jo atstovai, globėjai atsisako nurodyti medicinos dokumentuose asmenis, kurie turėtų teisę gauti arba negauti konfidencialią informaciją, apie tai pažymima ligos istorijoje ir konfidenciali informacija teikiama tik įstatymų nustatyta tvarka.

12. Ligoninėje telefonu informacija apie pacientus neteikiama.

 

Kodėl dėvime kaukes?

Parašykite mums

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Apklausos anketa