Telefonas pasiteirauti ir užsiregistruoti (8 5) 233 9284

                      Administracija      tel. (8 5) 260 8885
                                                     
                                                    
                                                                                                                                                                      
                  

Všį Vilkpėdės ligoninė – viena didžiausių palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė Lietuvoje.
Trijuose palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuose vienu metu gali būti teikiamos paslaugos iki 292 pacientų.
Ligoninėje veikia Kokybės vadybos sistema. Darbas organizuojamas laikantis ligoninėje patvirtintų standartų bei Kokybės vadybos sistemos procedūrų.
Nuo 2010 m. VšĮ Vilkpėdės ligoninė yra gydytojų rezidentūros bazė.

Vizija

Būti modernia, visuomenės pasitikėjimą turinčia asmens sveikatos priežiūros įstaiga, kuri teikia kokybiškas, atitinkančias Europos Sąjungos standartus stacionarines palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas Vilniaus ir Alytaus apskričių gyventojams.

Misija

Teikti saugias, kokybiškas, pagrįstas mokslu ir naujausiomis technologijomis stacionarines palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas. Būti atvira visuomenės poreikiams ligonine, kurioje teikiamos paslaugos yra prieinamos ir atitinkančios pacientų poreikius bei sveikatos priežiūros sistemos galimybes.

Tikslai ir uždaviniai

Užtikrinti kokybiškas palaikomojo gydymo, slaugos bei paliatyvios pagalbos paslaugas atsižvelgiant į kintančius visuomenės poreikius.
Siekti, kad ligoninėje teikiamos paslaugos būtų prieinamos ir savalaikės.
Modernizuoti gydymo ir slaugos procesą diegiant šiuolaikines gydymo, slaugos ir informacines technologijas bei priemones.
Kurti geranoriškus bendradarbiavimo santykius su pacientais bei jų artimaisiais.
Sertifikuoti kokybės vadybos sistemą.