Telefonas pasiteirauti ir užsiregistruoti (8 5) 233 9284

                      Administracija      tel. (8 5) 260 8885
                                                     
                                                    
                                                                                                                                                                      
                  

 

Všį Vilkpėdės ligoninė – didžiausia palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė Lietuvoje.

Trijuose palaikomojo gydymo ir slaugos, priėmimo ir konsultacijų, reabilitacijos skyriuose vienu metu gali būti teikiamos paslaugos iki 292 pacientų.

Ligoninėje dirba 23 gydytojai, 67 slaugytojai, 65 slaugytojų padėjėjai, 9 pagalbiniai darbininkai, 7 reabilitacijos darbuotojai.

Ligoninėje veikia Kokybės sistema. Darbas organizuojamas laikantis ligoninėje patvirtintų standartų bei Kokybės sistemos procedūrų. Pagal 2010 liepos 30 d. trišalę sutartį Nr. S-175/74/LSS15000-100 tarp Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Vilniaus universiteto ir VšĮ Vilkpėdės ligoninės, ligoninė tapo rezidentūros baze.

 
Vizija

Tapti modernia, visuomenės pasitikėjimą turinčia sveikatos priežiūros įstaiga, kuri teikia kokybiškas, atitinkančias Europos Sąjungos standartus stacionarines palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas Vilniaus miesto ir rajono gyventojams.

Misija

Teikti saugias, kokybiškas, pagrįstas mokslu ir naujausiomis technologijomis stacionarines palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas. Būti atvira visuomenės poreikiams ligonine, kurioje teikiamos paslaugos yra prieinamos ir atitinkančios pacientų poreikius ir lūkesčius.

Tikslai ir uždaviniai

Ligoninė siekia įsidiegti veikiančia kokybės vadybos sistemą;

Vykdyti slaugos, paliatyvios pagalbos, palaikomojo gydymo bei reabilitacijos veiklą;

Siekti, kad ligoninėje teikiamos paslaugos būtų prieinamos ir savalaikės;

Reaguoti į pacientų ir jų artimųjų skundus, pastabas, atsiliepimus;

Tobulinti santykius su pacientais bei jų artimaisiais, mokyti juos, gerinti jų praktinius slaugos įgūdžius;

Nuolat kelti ligoninės darbuotojų profesinę kvalifikaciją;

Racionaliai naudoti sveikatos priežiūrai skirtus išteklius;

Toliau modernizuoti slaugos ir gydymo priemones;

Reorganizuoti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, atsižvelgiant į naujai atsiradusius visuomenės poreikius;

Nuolat tobulinti informacines technologijas kasdieniame darbe.